plen

Centrum Certyfikacji PK


Centrum Certyfikacji PK jest elementem infrastruktury klucza publicznego (PKI) prowadzonej przez Dział Informatyzacji PK na potrzeby pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.
Podstawowym zadaniem Centrum jest wystawianie osobistych certyfikatów, które są niezbędne dla osób chcących korzystać z bezprzewodowej sieci „eduroam”, a także mogą być używane do cyfrowego podpisywania poczty elektronicznej.

Użytkownicy sieci „eduroam” muszą posiadać własny certyfikat, gdyż na Politechnice jest on jedynym narzędziem służącym do autoryzacji w tej sieci, a co za tym idzie uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej PK.
W korespondencji służbowej obowiązkowe jest opatrywanie listów elektronicznych podpisem cyfrowym sporządzonym przy użyciu aktualnego certyfikatu pracownika wystawionego przez Dział Informatyzacji. Przesyłanie wiadomości z podpisem elektronicznym, dokonanym przy użyciu certyfikatu, daje osobom prowadzącym korespondencję pewność, że pochodzi ona od podpisanego nadawcy i nie została „po drodze” przez kogokolwiek zmieniona.

Biorąc pod uwagę użyteczność certyfikatów, zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania.

Aby otrzymać certyfikat, należy wypełnić formularz i wysłać wniosek o jego wygenerowanie. Następnie, nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym po wysłaniu wniosku, po ponownym zalogowaniu się do Centrum Certyfikacji PK, możliwe jest pobranie certyfikatu. W tym celu należy kliknąć link „pobierz” i zapisać plik o nazwie „nazwisko_imie.p12” na swoim komputerze.

Certyfikaty są generowane z okresem ważności 5 lat. Jeśli przed upływem tego terminu pracownik zakończy pracę a student studia na PK, certyfikat zostanie unieważniony i przestanie pełnić swoje funkcje. Jeśli posiadacz certyfikatu pracuje lub kontynuuje naukę po upływie terminu jego ważności, może ponownie wysłać wniosek o wygenerowanie nowego certyfikatu. Uwaga: jeśli certyfikat wygasł należy go unieważnić i ponownie wysłać wniosek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sieci eduroam:

  • każde podłączenie do sieci eduroam, zarówno na PK jak i w innych instytucjach, jest odnotowywane w logach systemowych,
  • logi mogą być przechowywane przez okres 6 miesięcy,
  • logi są traktowane jak zbiory danych osobowych i mogą być udostępnione jedynie uprawnionym organom państwowym,
  • logi mogą być używane przez administratorów eduroam do celów diagnostycznych i statystycznych,
  • szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w eduroam jest dostępna na stronie http://eduroam.pk.edu.pl/rodo.html
 

» Przejdź dalej do wypełniania wniosku lub pobrania certyfikatu